Klaas Wierenga

Als projectmanager werkt Klaas graag doelgericht en efficiënt. Hij heeft uitgebreide kennis van de verschillende zorggerelateerde- en ondersteunende bedrijfsonderdelen van ziekenhuizen. Hierdoor wordt een soepele implementatie van medische- en technische apparatuur gewaarborgd. 

Hij is daadkrachtig, besluitvaardig en energiek, maar ook stressbestendig, rustig en een goede luisteraar. 
 
 Klaas werkt als teamspeler graag samen met deskundigen op het gebied van klinische fysica, hygiëne en infectiepreventie, radiologie, ICT, bouw en installatietechniek, om een complete en volledig veilige zorgomgeving te creëren.

Zijn expertise, ervaring, sociale vaardigheden en flexibiliteit zet hij in om eventueel nieuwe omstandigheden of obstakels in het implementatieproces pragmatisch en adequaat op te lossen en soepel te laten verlopen.

Het einddoel behalen binnen tijd en budget, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan zowel de professionele wensen van de specialisten als aan de voorwaarden van de opdrachtgever en de gevraagde kwaliteit, is iets wat hem enorm veel plezier en energie geeft.