Advies medische inrichting 

Bij een renovatie-, verbouw- of nieuwbouwproject dient de medische inrichting afgestemd te worden op de nieuwe omgeving. Door de bij deze projecten betrokken deskundigen op het gebied van klinische fysica, infectiepreventie, ICT etc. wordt veel tijd besteed aan het bij elkaar inwinnen van informatie en het kanaliseren en bundelen daarvan tot een duidelijk overzicht van alle benodigdheden, wensen en eisen. 

C2MI heeft de ervaring om dit proces gestructureerd te laten verlopen. Als adviseur vertalen wij de wensen en eisen van de gebruikers naar een programma van eisen en toetsen wij de haalbaarheid. Door alleen de resultaten terug te koppelen, wordt op een efficiënte wijze gecommuniceerd en kunnen beslissingen snel en overzichtelijk worden genomen.


Projectmanagement

Bij de voorbereidingen van de installatie van medische inrichting zijn vele partijen betrokken. Denk hierbij aan de leveranciers van de medische inrichting, gebruikers, aannemers, installateurs en medisch specialisten. Iedere partij heeft eigen belangen en het is essentieel dat ieder belang wordt gehoord en meegenomen in het realisatieproces.


 C2MI kan hierin de linking pin zijn voor uw zorgorganisatie en de derde partijen. Door onze uitgebreide ervaring op dit gebied zijn vrijwel alle risico’s en valkuilen vóór aanvang reeds bekend. Wij nemen voor u de coördinatie over en monitoren de voortgang continu. Op deze wijze worden de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd en blijft de tijd tot oplevering zo kort mogelijk.

Verhuiscoördinatie

Na het realiseren van de voorbereidingen en het opleveren van de installatiewerkzaamheden dient de benodigde apparatuur geleverd en in gebruik gesteld te worden. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, die op het juiste moment moeten worden ingeschakeld. 

Door het inventariseren van de lever- en montagetijden en het opstellen van een gedetailleerde planning, houdt C2MI hierover voor u de controle. Door continu contact te houden met de betrokken partijen worden eventuele wijzigingen snel inzichtelijk gemaakt. C2MI kan daar direct op anticiperen en stelt de partijen waarop deze wijziging van invloed is op de hoogte, waardoor de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt. De werkzaamheden kunnen daardoor in een zo kort mogelijke periode worden afgerond.